Fuzzy logic press
Adventures in print and beyond
Fuzzy Logic Press är ett oberoende förlag för artist books, en risostudio och ett galleri på Kungsholmen i Stockholm.